LED توکن به مدت طولانی چشمک می‌زند. این موضوع نشاندهنده وجود مشکل برای توکن است؟‌

‌LED توکن روشن شده است اما توکن توسط سیستم شناسایی نمی‌شود. راه‌حل چیست؟
تیر ۱, ۱۳۹۷
بعد از اولین اتصال توکن به درگاه USB، پیغام راه‌اندازی مجدد کامپیوتر روی صفحه مانیتور نمایش داده می‌شود. چه اقدامی باید در این مورد انجام دهم؟‌
تیر ۱, ۱۳۹۷

LED توکن به مدت طولانی چشمک می‌زند. این موضوع نشاندهنده وجود مشکل برای توکن است؟‌

هویتا ادمین پرسیده شده در 10 ماه پیش