‌LED توکن روشن شده است اما توکن توسط سیستم شناسایی نمی‌شود. راه‌حل چیست؟

توکن با موفقیت به کامپیوتر متصل شده است اما بعد از مدتی LED توکن خاموش می‌شود. راه‌حل مشکل چیست؟‌
تیر ۱, ۱۳۹۷
LED توکن به مدت طولانی چشمک می‌زند. این موضوع نشاندهنده وجود مشکل برای توکن است؟‌
تیر ۱, ۱۳۹۷

‌LED توکن روشن شده است اما توکن توسط سیستم شناسایی نمی‌شود. راه‌حل چیست؟

omid akbarzadeh پرسیده شده در 1 سال پیش