‌پین‌کد مربوط به «مدیر امنیتی» را فراموش کرده‌ام. چه اقدامی باید انجام دهم؟

پین‌کد مربوط به «کاربر» را فراموش کرده‌ام. چه اقدامی باید انجام دهم؟‌
تیر ۱, ۱۳۹۷
‌پین‌کد توکن را ۱۰ بار اشتباه وارد کرده‌ام و پین‌کد قفل شده است. راه‌حل مشکل چیست؟
تیر ۱, ۱۳۹۷

‌پین‌کد مربوط به «مدیر امنیتی» را فراموش کرده‌ام. چه اقدامی باید انجام دهم؟

هویتا ادمین پرسیده شده در 10 ماه پیش