‌پین‌کد توکن را ۱۰ بار اشتباه وارد کرده‌ام و پین‌کد قفل شده است. راه‌حل مشکل چیست؟

‌پین‌کد مربوط به «مدیر امنیتی» را فراموش کرده‌ام. چه اقدامی باید انجام دهم؟
تیر ۱, ۱۳۹۷
چگونه می‌توانم محتویات توکن را مشاهده کنم؟ ‌
تیر ۱, ۱۳۹۷

‌پین‌کد توکن را ۱۰ بار اشتباه وارد کرده‌ام و پین‌کد قفل شده است. راه‌حل مشکل چیست؟

هویتا ادمین پرسیده شده در 10 ماه پیش