‌پیغام خطای “پین‌کد مقداردهی اولیه نشده است” بر روی مانیتور نمایش داده می‌شود. چه اقدامی باید انجام دهم؟

پیغام خطای “USB Device Not Recognized” در نوار ابزار پایین ویندوز نمایش داده می‌شود. مشکل چیست؟‌
تیر ۱, ۱۳۹۷
‌مقدار پیش‌فرض پین‌کد توکن چیست؟
تیر ۱, ۱۳۹۷

‌پیغام خطای “پین‌کد مقداردهی اولیه نشده است” بر روی مانیتور نمایش داده می‌شود. چه اقدامی باید انجام دهم؟

هویتا ادمین پرسیده شده در 10 ماه پیش