پین‌کد مربوط به «کاربر» را فراموش کرده‌ام. چه اقدامی باید انجام دهم؟‌

چگونه می‌توانم پین‌کد توکن را تغییر دهم؟‌
تیر ۱, ۱۳۹۷
‌پین‌کد مربوط به «مدیر امنیتی» را فراموش کرده‌ام. چه اقدامی باید انجام دهم؟
تیر ۱, ۱۳۹۷

پین‌کد مربوط به «کاربر» را فراموش کرده‌ام. چه اقدامی باید انجام دهم؟‌

هویتا ادمین پرسیده شده در 10 ماه پیش