پیغام خطای “USB Device Not Recognized” در نوار ابزار پایین ویندوز نمایش داده می‌شود. مشکل چیست؟‌

بعد از اولین اتصال توکن به درگاه USB، پیغام راه‌اندازی مجدد کامپیوتر روی صفحه مانیتور نمایش داده می‌شود. چه اقدامی باید در این مورد انجام دهم؟‌
تیر ۱, ۱۳۹۷
‌پیغام خطای “پین‌کد مقداردهی اولیه نشده است” بر روی مانیتور نمایش داده می‌شود. چه اقدامی باید انجام دهم؟
تیر ۱, ۱۳۹۷

پیغام خطای “USB Device Not Recognized” در نوار ابزار پایین ویندوز نمایش داده می‌شود. مشکل چیست؟‌

هویتا ادمین پرسیده شده در 10 ماه پیش