هنگام تکمیل اظهارنامه مالیاتی با توکن پارس‌کی، با پیغام ” گواهی‌ نامعتبر است” مواجه می‌شوم. چه اقدامی باید انجام بدهم؟

توکن امنیتی پارس‌کی چیست؟
تیر ۱, ۱۳۹۷
‌توکن را به درگاه USB کامپیوتر متصل کرده‌ام اما LED آن روشن نمی‌شود. مشکل چیست؟
تیر ۱, ۱۳۹۷

هنگام تکمیل اظهارنامه مالیاتی با توکن پارس‌کی، با پیغام ” گواهی‌ نامعتبر است” مواجه می‌شوم. چه اقدامی باید انجام بدهم؟

هویتا ادمین پرسیده شده در 10 ماه پیش