توکن امنیتی پارس‌کی چیست؟

چگونه کلید خصوصی متناظر با گواهی خود را پیدا کنم؟
تیر ۱, ۱۳۹۷
هنگام تکمیل اظهارنامه مالیاتی با توکن پارس‌کی، با پیغام ” گواهی‌ نامعتبر است” مواجه می‌شوم. چه اقدامی باید انجام بدهم؟
تیر ۱, ۱۳۹۷

توکن امنیتی پارس‌کی چیست؟

هویتا ادمین پرسیده شده در 10 ماه پیش