بعد از اولین اتصال توکن به درگاه USB، پیغام راه‌اندازی مجدد کامپیوتر روی صفحه مانیتور نمایش داده می‌شود. چه اقدامی باید در این مورد انجام دهم؟‌

LED توکن به مدت طولانی چشمک می‌زند. این موضوع نشاندهنده وجود مشکل برای توکن است؟‌
تیر ۱, ۱۳۹۷
پیغام خطای “USB Device Not Recognized” در نوار ابزار پایین ویندوز نمایش داده می‌شود. مشکل چیست؟‌
تیر ۱, ۱۳۹۷

بعد از اولین اتصال توکن به درگاه USB، پیغام راه‌اندازی مجدد کامپیوتر روی صفحه مانیتور نمایش داده می‌شود. چه اقدامی باید در این مورد انجام دهم؟‌

هویتا ادمین پرسیده شده در 10 ماه پیش