سامانه احراز هویت متمرکز ParsSSO + درگاه امضای دیجیتال

 

 

 


توکن پارس کی – ParsKey Token

 

 


Pars VPN

 


ParsKit PKE

 

سامانه صدور و مدیریت گواهی ParsTrust

 


سرویس امضای همراه امن ParsMSS

no-repeat;center top;;

auto