پشتیبانی فنی زیرساخت کلید عمومی و امضا دیجیتال


راه اندازی و پشتیبانی مراکز صدور گواهی
نصب و راه اندازی و پشتیبانی انواع HSM و تجهیزات رمزنگاری
نصب و راه اندازی و پشتیبانی Pars Vpn و ایجاد ارتباطات امن
راه اندازی و پشتیبانی امضا همراه
راه اندازی و پشتیبانی نماد بانکی
راه‌اندازی ایمیل امن سازمانی
راه‌اندازی دفاتر صدور گواهی
صدور انواع گواهی دیجیتال (امضاء، ایمیل ، RA، Authو ....)

گروه پشتيباني در 3 سطح با شرح وظايف مشخص سازمان‌دهي شده است :

سطح اول: پاسخ‌گويي به مشكلات مشتريان در بهره‌برداري از محصولات و كاربردهاي زيرساخت كليد عمومي توسط كارشناسان به صورت تلفنی و ایمیل
سطح دوم: پاسخگويي به مشكلات فني مشتريان راه‌اندازي و پيكربندي محصولات با ساير سامانه‌ها و تجهيزات محيطي توسط كارشناس محصول، در صورت عدم رفع مشکل به‌صورت فوق کارشناسان به محل کارفرما مراجعه نموده و طبق SLA به برطرف کرد رخداد پیش‌آمده می پردازند
سطح سوم: پاسخ‌گويي به مشكلات اساسي مشتريان در عملكرد صحيح محصولات و خدمات اين شركت توسط كارشناسان توسعه‌دهنده محصول، بررسی و رفع رخداد در بالاترین سطح خود است که در این مرحله حادثه توسط متخصصین توسعه برطرف خواهد شد.