انواع گواهي الكترونيكي قابل صدور

1.

گواهي امضاي ديجيتال


اين گواهي جهت امضاي اسناد و تراكنش‌هاي الكترونيكي و همچنين احراز هويت كاربران مورد استفاده قرار مي‌گيرد. براي نمونه، از اين گواهي مي‌توان براي امضاي ديجيتال اسنادMicrosoft Office (مثل Word) و PDF، تراكنش‌هايي مثل تراكنش‌هاي مالي، و به طور كلي امضاي هر داده‌ي الكترونيكي استفاده نمود.

اهداف امضاي ديجيتال داده‌ها
احراز هويت كاربران

مثال‌ها
امضاي اسناد Microsoft Office
امضاي اسناد PDF
امضاي تراكنش‌هاي بانكي
امضاي ديجيتال در سيستم‌هاي اتوماسيون و سيستم‌هاي مديريت محتوا


2.

گواهي پست الكترونيكي امن


اين گواهي از طريق پروتكل S/MIME با رمزگذاري و امضاي ديجيتال پيام، امنيت پست الكترونيكي را فراهم مي‌كند. با رمزگذاري پيام، فرستنده اطمينان حاصل مي‌كند كه تنها گيرنده قادر به مشاهده محتواي پيام است. همچنين با امضاي پيام، گيرنده اطمينان حاصل مي‌كند كه پيام از طرف فرستنده واقعي آن ارسال شده است.

اهداف
رمزگذاري محتواي ايميل
تصديق اصالت فرستندة ايميل

مثال‌ها
ايميل امن در Micrsoft Outlook
ايميل امن در Mozilla Thunderbid
ايميل امن در هر نرم‌افزاري با قابليت پشتيباني از S/MIME

3.

گواهي احراز هويت


اين گواهي در كاربرد‌هاي احراز هويت مبتني بر گواهي الكترونيكي استفاده مي‌شود. اين نوع احراز هويت مي‌تواند جايگزين امني براي احراز هويت مبتني بر نام‌ كاربري و گذرواژه (مثلاً در ويندوز/لينوكس، VPN، وب، و غيره) همچنين مكملي براي ساير روش‌هاي احراز هويت مثل احراز هويت دو عامله باشد.

اهداف
ورود امن
امنيت ارتباطات SSH
امنيت ارتباطات VPN
امنيت ارتباطات بي‌سيم
مثال‌ها
ورود امن به سيستم‌عامل
ورود امن به دامنه (Domain) و شبكه
ورود امن به وب‌سايت‌ها و پرتال‌ها
احراز هويت در سيستم‌هاي اتوماسيون و سيستم‌هاي مديريت محتوا

4.

گواهي مهر سازماني


با استفاده از اين گواهي، هويت سازمان/شركت در تبادلات و تعاملات الكترونيكي توسط مشتريان و سازمان‌هاي ديگر قابل شناسايي است؛ نقش اين گواهي مانند مهر رسمي يك سازمان در قالب الكترونيكي است. از كاربرد‌هاي اين گواهي امضاي ديجيتال اسناد الكترونيكي سازمان مانند قراردادها، نامه‌ها، گزارش‌ها، و غيره مي‌باشد.
اهداف / كاربردها
امضاي ديجيتال اسناد سازماني
مثال‌ها
امضاي ديجيتال اسناد رسمي سازمان يا شركت