آگهی استخدام
شرکت فناوران هویت الكترونیكی امن در موقعیت های شغلی زیر از بین واجدین شرایط، استخدام می‏ نماید:

1. کارشناس فروش و بازاریابی

2. iOS Developer

علاقه مندان می توانند در صورت تمایل به همکاری، فرم ذیل را تکمیل نمایند و یا برای عناوین شغلی دیگر رزومه خود را با ذکر گروه شغلی مورد نظر در عنوان ایمیل به آدرس info@hovita.ir ارسال نمایند.