همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:
آقای اکبرزاده – مدیر بازاریابی و فروش
تلفن: 02161975500 – داخلی 1581
akbarzadeh@hovita.ir