مركز صدور گواهي الكترونيكي پارس ساين(ParsSign)


مركز صدور گواهي الكترونيكي پارس‌ساين طي پانزدهمين جلسه شوراي سياست‌گذاري گواهي الكترونيكي كشور مورخ 24/03/1390 مجوز رسمي تأسيس گرديده و بر اساس مجوز مركز ريشه جمهوري اسلامي مي‌تواند گواهي‌هاي الكترونيكي در سطوح يك و دو براي اشخاص حقيقي و حقوي صادر نمايد. گواهي‌هاي صادر شده توسط مركز مياني پارس‌ساين در مراجع قضايي، قابل استناد و داراي پشوانه قانوني است.
مركز صدور گواهي الكترونيكي پارس‌ساين، نهادي است كه براي اشخاص حقيقي و حقوقي گواهي الكترونيكي صادر مي‌كند و به هويت آنها در فضاي ديجيتال اعتبار قانوني و حقوقي مي‌بخشد. همچنين با صدور گواهي براي وب سايت‌ها، زمينه‌ امنيت تبادلات الكترونيكي را فراهم مي‌نمايد.
اين مرکز با بيش از يك دهه تجربه، از سال 1381 با هدف آموزش، فرهنگ‌سازي عمومي و همچنين كسب تجربه در زمينه صدور گواهي الكترونيكي و امضاي ديجيتال فعاليت كرده است و تا به حال چندين هزار گواهي الكترونيكي براي کاربردهاي مختلف از جمله امضاي ديجيتال، پست الكترونيكي و SSL صادر نموده است.

افتخارات و تأييديه‌ها
• اولين مركز صدور گواهي الكترونيكي بخش خصوصي كشور
• داراي مجوز فعاليت وزارت صنعت، معدن و تجارت
• زير نظر مركز دولتي صدور گواهي الكترونيكي ريشه
• برخورداري از دفاتر ثبت‌نام گواهي در سراسر کشور