انواع گواهی الكترونیكی قابل صدور

گواهی امضای دیجیتال


این گواهی جهت امضای اسناد و تراكنش‌های الكترونیكی و همچنین احراز هویت كاربران مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای نمونه، از این گواهی می‌توان برای امضای دیجیتال اسنادMicrosoft Office (مثل Word) و PDF، تراكنش‌هایی مثل تراكنش‌های مالی، و به طور كلی امضای هر داده‌ی الكترونیكی استفاده نمود.

اهداف امضای دیجیتال داده‌ها
احراز هویت كاربران

مثال‌ها
امضای اسناد Microsoft Office
امضای اسناد PDF
امضای تراكنش‌های بانكی
امضای دیجیتال در سیستم‌های اتوماسیون و سیستم‌های مدیریت محتوا

سفارش


گواهی پست الكترونیكی امن


این گواهی از طریق پروتكل S/MIME با رمزگذاری و امضای دیجیتال پیام، امنیت پست الكترونیكی را فراهم می‌كند. با رمزگذاری پیام، فرستنده اطمینان حاصل می‌كند كه تنها گیرنده قادر به مشاهده محتوای پیام است. همچنین با امضای پیام، گیرنده اطمینان حاصل می‌كند كه پیام از طرف فرستنده واقعی آن ارسال شده است.

اهداف
رمزگذاری محتوای ایمیل
تصدیق اصالت فرستندة ایمیل

مثال‌ها
ایمیل امن در Micrsoft Outlook
ایمیل امن در Mozilla Thunderbid
ایمیل امن در هر نرم‌افزاری با قابلیت پشتیبانی از S/MIME

سفارش

گواهي احراز هويت


اين گواهي در كاربرد‌هاي احراز هويت مبتني بر گواهي الكترونيكي استفاده مي‌شود. اين نوع احراز هويت مي‌تواند جايگزين امني براي احراز هويت مبتني بر نام‌ كاربري و گذرواژه (مثلاً در ويندوز/لينوكس، VPN، وب، و غيره) همچنين مكملي براي ساير روش‌هاي احراز هويت مثل احراز هويت دو عامله باشد.

اهداف
ورود امن
امنيت ارتباطات SSH
امنيت ارتباطات VPN
امنيت ارتباطات بي‌سيم
مثال‌ها
ورود امن به سيستم‌عامل
ورود امن به دامنه (Domain) و شبكه
ورود امن به وب‌سايت‌ها و پرتال‌ها
احراز هويت در سيستم‌هاي اتوماسيون و سيستم‌هاي مديريت محتوا

سفارش

گواهی مهر سازمانی


با استفاده از این گواهی، هویت سازمان/شركت در تبادلات و تعاملات الكترونیكی توسط مشتریان و سازمان‌های دیگر قابل شناسایی است؛ نقش این گواهی مانند مهر رسمی یك سازمان در قالب الكترونیكی است. از كاربرد‌های این گواهی امضای دیجیتال اسناد الكترونیكی سازمان مانند قراردادها، نامه‌ها، گزارش‌ها، و غیره می‌باشد.
اهداف / كاربردها
امضای دیجیتال اسناد سازمانی
مثال‌ها
امضای دیجیتال اسناد رسمی سازمان یا شركت

سفارش