شرکت فناوران هویت الكترونیكی امن، خدمات و محصولات مرتبط با زیرساخت كلید عمومی، امضای دیجیتال و گواهی الكترونیكی را برای افراد و سازمان‌های مختلف در كشور ارائه می نماید.
در همین خصوص می‌توان به طراحی و تولید محصولات مدیریت گواهی، طراحی و ساخت تجهیزات رمزنگاری و امضای دیجیتال، صدور انواع گواهی‌های الكترونیكی، امن‌سازی سرویس‌های مختلف مبتنی بر PKI، راه‌اندازی مراكز صدور گواهی الكترونیكی و ارائه راه‌كارهای فنی و مشاوره در این حوزه اشاره كرد.
وجود کارشناسان کارآمد و متخصص، حفظ ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی کشور و تولید محصولات فناورانه توانسته است این شركت را به یك شركت دانش بنیان نوپا در حوزه زیرساخت كلید عمومی تبدیل نماید.
مزیت رقابتی این شركت ارائه راهکارهای نویـن در حـوزه احـراز هویت و امضای دیجیتال میباشد، كه از جمله میتوان به سرویس امضـای همـراه (Mobile Signature Service) اشاره نمود که برای اولین بار در کشور توسط شرکت فناوران هویت الکترونیکی امن ارائه گردیده است.
برخی از وجوه تمایز این شركت با دیگر شركت‌های امنیتی عبارتست از :
• طراحی و توسعه محصولات فناورانه و نوظهور در حوزه زیرساخت كلید عمومی
• تكیه بر دانش و تخصص داخلی
• كامل بودن سبد محصولات و خدمات در حوزه زیرساخت كلید عمومی
• توانایی انجام پروژه‌های حوزه زیرساخت كلید عمومی بصورت جامع و یکپارچه
• تجربه طراحی و ساخت مراكز صدور گواهی:
• طراحی و راه‌اندازی مركز میانی صدور گواهی الکترونیکی پارس‌ساین
• طراحی و راه‌اندازی مركز میانی صدور گواهی الکترونیکی دولتی بازار سرمایه
• راه‌اندازی مراكز صدور گواهی متعدد درون‌سازمانی