خدمات شرکت هویتا در حوزه پشتیبانی فنی زیرساخت کلید عمومی و امضا دیجیتال عبارتند از :

 

o      راه اندازی و پشتیبانی مراکز صدور گواهی

o      نصب و راه اندازی و پشتیبانی انواع HSM و تجهیزات رمزنگاری

o      نصب و راه اندازی و پشتیبانی Pars Vpn   و ایجاد ارتباطات امن

o      راه اندازی و پشتیبانی امضا همراه

o      راه اندازی و پشتیبانی نماد بانکی

o      راه‌اندازی ایمیل امن سازمانی

o      راه‌اندازی دفاتر صدور گواهی

o      صدور انواع گواهی دیجیتال (امضاء، ایمیل ، RA، Auth و ....)

 

گروه پشتيباني در 3 سطح با شرح وظايف مشخص سازمان‌دهي شده است :

 

o      سطح اول: پاسخ‌گويي به مشكلات مشتريان در بهره‌برداري از محصولات و كاربردهاي زيرساخت كليد عمومي توسط كارشناسان به صورت تلفنی و ایمیل

o      سطح دوم: پاسخگويي به مشكلات فني مشتريان راه‌اندازي و پيكربندي محصولات با ساير سامانه‌ها و تجهيزات محيطي توسط كارشناس محصول، در صورت عدم رفع مشکل به‌صورت فوق کارشناسان به محل کارفرما مراجعه نموده و طبق SLA  به برطرف کرد رخداد پیش‌آمده می پردازند

o      سطح سوم: پاسخ‌گويي به مشكلات اساسي مشتريان در عملكرد صحيح محصولات و خدمات اين شركت توسط كارشناسان  توسعه‌دهنده محصول، بررسی و رفع رخداد در بالاترین سطح خود است که در این مرحله حادثه توسط متخصصین توسعه برطرف خواهد شد.