تجهیز سامانه ها به زیرساخت کلید عمومی PKE

 

يكي از فعاليت‌هاي شركت فناوران هويت الکترونيکي امن، ارائه خدمات مشاوره‌اي PK-Enabling با بهره‌گيري از نيروهاي متخصص و مجرب، بصورت حرفه‌اي مي‌باشد.

به فرايند تجهيز سامانه‌هاي نرم‌افزاري به قابليت‌هاي زيرساخت كليد عمومي (عملياتي‌سازي گواهي الكترونيكي و امضاي ديجيتال)، PK-Enabling يا به اختصار PKE گفته مي‌شود. با تجهيز يک سامانه نرم‌افزاري به زيرساخت کليد عمومي، سامانه به توانمندي هاي زير مجهز خواهد شد:

 

1.    قابليت اعلام وضعيت ابطال يا عدم ابطال گواهي ها

2.    قابليت انجام مکانيزم هاي مختلف رمزنگاري

3.    قابليت اعتبارسنجي يک زنجيره گواهي

4.    قابليت امضاي رويدادها، تراكنش‌ها و اسناد

 

1.    نتايج PKE كردن نرم‌افزارها

1.    انکارناپذيري تراکنش هاي انجام شده توسط کاربران

2.    احراز هويت کاربران بصورت دوعامله

3.    اطمينان از جامعيت و اصالت منابع اطلاعاتي و کدهاي اجرايي نظير ActiveX و Applet

 

1.    چند نمونه از كاربردها

1.    تبادل پست الکترونيک امن (امضاي ديجيتال و رمزگذاري نامه هاي الكترونيكي)

2.    امضاي ديجيتالي و حفظ محرمانگي اسناد و مدارك الکترونيکي (اتوماسيون امن)

3.    احراز هويت و حفظ محرمانگي در حين انتقال اطلاعات (امن سازي ترافيک شبکه)

 

2.    خدمات قابل ارائه

1.    ارائه مستندات فني

2.    طراحي و تهيه پروفايل امنيتي نرم‌افزار

3.    ارائه بسته نرم‌افزاري ParsKit PKE

4.    مشاوره و برنامه‌نويسي در زمينة تجهيز به زيرساخت كليد عمومي

5.    ارزيابي برنامه‌هاي تجهيزشده به زيرساخت كليد عمومي